Shopping Cart — 0 kr

Shopping Cart

  • No products in the cart.

Um Öryggisnet

Um Öryggisnet

Öryggisnet

Öryggisnet ehf var stofnað árið 2001í kringum rekstur öryggisdeildar Einars Farestveit & Co HF sem hafði starfað um áratuga skeið og markað sér spor á vettvangi öryggisbúnaðar fyrir fyrirtæki, stofnanir og heimili. Öryggisnet setti á þessum tíma upp eitt stærsta eftirlitsmyndavélakerfi sinnar tegundar ì Scandinavíu, kerfi sem sendir mynd yfir ljósleiðara fyrir flestar verslanir í Smáralind.

Öryggisnet hefur ávallt sérhæft sig í hágæða öryggislausnum og þjónustað ólík fyrirtæki með sérsniðnum lausnum sbr. verslanir, iðnfyrirtæki, sjúkrahús, sendiráð, skip og ferjur ásamt því að selja og setja upp vönduð öryggiskerfi í heimili og sumarhús.

Frá því Öryggisnet ehf hóf starfsemi sína hefur það lagt höfuð áherslu á að selja vandaðan búnað á bestu fáanlegum verðum auk faglegrar og persónulegrar þjónustu.

Skilmálar vefverslunar

Almennt

Eftirfarandi skilmálar gilda um réttarsamband seljanda og kaupanda í vefverslun Öryggisnet.is og verða hluti af samningi aðila um leið og viðskipti eiga sér stað. Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur seljanda annars vegar og kaupanda hinsvegar. Þegar sérstökum ákvæðum þessa skilmála sleppir gilda um viðskiptin lög um neytendakaup nr. 48/2003 og eftir atvikum lög um húsgöngu og fjarsölusamninga  nr. 46/2000 og lög um þjónustukaup nr. 42/2000.

Allar upplýsingar á vefnum eru með fyrirvara um prentvillur, verðbreytingar og birgðastöðu.

Seljandi er Öryggisnet.is  kt: 611207-3600, Lækjargötu 34B, 220 Hafnarfirði. Kaupandi er sá aðili sem er skráður kaupandi á reikning. Kaupandi verður að vera fjárráða til þess að eiga viðskipti á vefsvæði oryggisnet.is.

 

1. Skilafrestur og endurgreiðslu­réttur

Hafi kaupandi keypt vöruna í gegnum oryggisnet.is hefur kaupandi 30 daga til að hætta við kaup á vöru að því tilskildu að hann hafi ekki notað vöruna, henni sé skilað í góðu lagi og í óuppteknum upprunalegum umbúðum. Ef vara er innsigluð má ekki rjúfa innsiglið. Fresturinn byrjar að líða þegar varan er afhent skráðum móttakanda. Kvittun fyrir vörukaupunum þarf að fylgja með. Endurgreiðsla er framkvæmd að fullu ef ofangreind skilyrði eru uppfyllt og eftir að seljandi hefur móttekið vöru aftur. Flutnings- og póstburðargjöld eru ekki endurgreidd. Upphæð endurgreiðslu skal vera það verð sem kemur fram á pöntunarstaðfes­tingu.

2. Pöntun

Þegar kaupandi hefur staðfest pöntun á vefsvæði oryggisnet.is telst hún bindandi milli aðila. Seljandi sendir kaupanda pöntunarstaðfes­tingu um leið og pöntun er skráð að því gefnu að kaupandi hafi réttilega gefið upp netfang sitt. Kaupandi er hvattur til að kanna sérstaklega hvort pöntunarstaðfesting er berst honum frá seljanda er í samræmi við pöntun hans.

Þegar kaupandi velur að sækja vöru í verslun  gildir pöntunin í 3 virka daga. Að þremur dögum liðnum er seljanda heimilt að fella  pöntun úr gildi, hafi kaupverð ekki verið greitt

3. Upplýsingar um vöru

Seljandi veitir upplýsingar um vörur eftir bestu vitund hverju sinni. Seljandi birtir allar upplýsingar með fyrirvara um bilanir, vírusa, birtingar og innsláttarvillur í texta og /eða myndum á vefsvæði sínu.

Seljandi áskilur sér rétt til þess að aflýsa í heild eða að hluta til pöntun kaupanda ef varan er uppseld.

4. Verð

Seljandi áskilur sér rétt til að breyta verði á vöru án fyrirvara en verð eru almennt breytileg vegna samkeppni og verðbreytinga birgja. Það verð gildir er fram kemur á pöntunarstaðfes­tingu kaupanda hverju sinni.

Heildarverð við kaup á vöru er tekið fram áður en kaupandi staðfestir vörukaup endanlega. Heildarverðinnifelur kostnað við pöntun,  pökkun og afhendingu til flutningsaðila.  Innifalið í verði er ekki kostnaður vegna sendingar  heim til kaupanda. Kaupandi getur valið að sækja vöruna í verslun okkar að Lækjargötu 34 B Hafnarfirði eða fá hana heim senda á eigin kostnað

 

5. Greiðsla

Kaupandi getur innt af hendi greiðslu með bankamillifærslu eða skuldfærslu á viðskiptareikning. Ef greitt er með greiðslukorti eða skuldfærslu á viðskiptareikning er upphæðin skuldfærð við afgreiðslu pöntunarinnar af lager. Ef greiðsla berst ekki, áskilur seljandi sér rétt til að aflýsa pöntuninni. Ef greitt er með bankamillifærslu eru vörur fráteknar á þar til greiðsla berst. Vörur eru fráteknar í 4 virka daga. Ef millifærsla berst ekki innan þess tíma er pöntun aflýst.

6. Afhending á vöru

Seljandi leitast við að afhenda vöru innan 1–10 daga, frá því pöntun er móttekin. Tekið er fram á pöntunarstaðfes­tingu hvenær kaupandi má búast við afhendingu miðað við valda sendingarleið. Seljandi afhendir aðeins vörur innan lands.

Ef afhendingu vöru seinkar mun seljandi tilkynna það kaupanda ásamt upplýsingum um hvenær pöntunin verður tilbúin til afhendingar.

7. Móttaka vöru

Kaupandi skal þegar í stað við móttöku vöru athuga  kanna hvort varan sé ógölluð, í samræmi við pöntunarstaðfes­tingu og vörulýsingu. Þá skal kaupandi kanna hvort um sé að ræða skemmdir á vörunni tilkomnar vegna flutnings. Athugasemdir vegna afhendingar skulu ávallt berast innan 30 daga frá afhendingu.

8. Galli

Ef vara er gölluð eða eitthvað vantar í vöruna er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni. Tilkynning á galla verður að berast skriflega.

Seljandi áskilur sér rétt til að skoða og yfirfara hvort varan sé gölluð, þó innan eðlilegra tímamarka.(2-3 dagar)

9. Ábyrgð

Ábyrgð seljanda er í samræmi við það sem kveðið er á um í lögum um neytendakaup. Almenn ábyrgð á vöru er 2 ár frá því að kaupandi fékk vöruna afhenta. Ef hinsvegar er um að ræða sölu á vöru til lögaðila er ábyrgðin 1 ár. Ef vörunni er ætlaður verulega lengri líftími en almennt gerist er ábyrgðin 2 ár en frestur til að tilkynna galla  allt að 5 ár. Einstakar vörur eða vörumerki geta haft lengri ábyrgðartíma, sem  er þá tiltekið sérstaklega um viðkomandi vöru.

Ábyrgð er ekki staðfest nema kvittun fyrir kaupum sé framvísað.

Ábyrgð nær ekki til eðlilegs slits eða notkunar á vöru. Þá fellur ábyrgð úr gildi ef átt hefur verið við vöruna, t.d. með því að kaupandi reynir sjálfur að gera við hana eða varan er sendá verkstæði án samþykkis seljanda. Ábyrgð fellur jafnframt niður ef rekja má bilun til illrar eða rangrar meðferðar á vöru.

Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að galli eða bilun heyri undir ábyrgðarskilmála, innan eðilegra tímamarka. Ábyrgð seljanda takmarkast við verðmæti vörunnar og nær ekki til annarskonar tjóns, hvort sem um er að ræða afleitt eða óbeint tjón, nema það leiði af ófrávíkjanlegum ákvæðum laga.

Seljandi ber enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi. Verði vara fyrir tjóni frá því að hún er send frá seljanda til kaupanda er tjónið á ábyrgð kaupanda. Kaupanda er bent á að kaupa vátryggingu fyrir vörur í flutningi.

10. Persónuup­plýsingar

Öryggisnet.is meðhöndlar persónuupplýsingar um kaupanda vegna notkunar á vefsvæði oryggisnet.is í samræmi við gildandi lög og reglur um meðferð persónulegra upplýsinga á hverjum tíma.

Kaupandi skuldbindur sig til að gefa réttar upplýsingar um sig við kaupin, svo sem  nafn heimilisfang, kennitölu  og netfang.

Viðskiptavinur samþykkir sérstaklega að öll símtöl sem eiga sér stað milli starfsmanna Öryggisnets og viðskiptavinar kunni að verða hljóðrituð, án þess að sérstaklega sé  getið um það í upphafi hvers símtals, í þeim tilgangi að varðveita heimildir um samskipti milli aðila. Upptökur fara fram samkvæmt heimild í 48. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003. Viðskiptavinur samþykkir að Öryggisnet megi nota slíkar hljóðritanir í dómsmáli, m.a. gegn viðskiptavini. Öryggisnet ber enga ábyrgð á því ef símtal hefur ekki verið hljóðritað, enda ábyrgist Öryggisnet ekki að öll símtöl séu hljóðrituð.

Öryggisnet áskilur sér því rétt til að senda viðskiptavini markpóst með tölvupósti. Viðskiptavinur getur þó afþakkað slíka  þjónustu.

 

 

 

11. Eignarréttur

Vara er eign seljanda þar til kaupverð er að fullu greitt. Reikningsviðskipti, eða önnur lánaform afnema ekki eignarrétt seljanda fyrr en full greiðsla hefur borist seljanda. Kaupandi skuldbindur sig til að ráðstafa ekki söluhlut til þriðja aðila fyrr en kaupverð er að fullu greitt.

12. Höfundarréttur og vörumerki.

Allt efni á vefsvæði Öryggisnet er eign oryggisnet.is eða eign birgja sem auglýsa og selja vörur sínar á vefsvæði okkar.

Öryggisnet.is er skráð vörumerki og má ekki nota í tengslum við neina vöru eða þjónustu án skriflegs leyfis.

13. Lögsaga og varnarþing

Komi til málshöfðunar milli kaupanda og seljanda vegna afhendingar á vöru og / eða þjónustu, efnda á samningum og um túlkun og gildi skilmála þessara,  skal reka það fyrir héraðsdómi Reykjaness.

14. Almennt

Öryggisnet.is áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga, og breyta verðum eða hætta að bjóða uppá vöru eða þjónustu fyrirvaralaust.

Ef um óviðráanleg ytri atvik er að ræða (force majeure) svo sem eldgos, jarðskjálftar, verkföll, verkbönn  eða þess háttar , er seljanda heimilt að fresta efndum samnings meðan það ástand varir  eða falla frá samningi án frekari eftirmála.